09125027043 09125027043
تشخیص رنگ خودرو صادقیه

تشخیص رنگ خودرو صادقیه

09125027043

اعزام کارشناس به محل

کارشناس خودرو برای بررسی وضعیت فنی خودرو، باید قطعات مختلفی را بررسی کند.

در زیر به برخی از قطعات اتومبیل که توسط کارشناس خودرو بررسی می‌شوند، اشاره می‌شود:

1. سیستم تعلیق: سیستم تعلیق خودرو باید بررسی شود.

بدین تریتیب اطمینان حاصل شود که قطعات آن مانند سیستم فرمان، چرخ‌ها و شاسی خودرو در وضعیت خوبی قرار دارند.

2. سیستم ترمز: سیستم ترمز و قطعات مرتبط با آن باید بررسی شوند تا اطمینان حاصل شود که ترمز خودرو به درستی کار می‌کند.

اگر در منطقه ی ستارخان نیاز به کارشناسی برای تشخیص رنگ اتومبیل داشتید می توانید با مراجعه به ادرس حضوری یا با تماس با کارشناسی تشخیص رنگ خودرو در ستارخان تشخیص رنگ خودرو در ستارخان تماس بگیرید.
همچنین قطعاتی مانند دیسک‌ها، صفحه‌های ترمز و سیستم ترمز ABS در وضعیت خوبی قرار دارند.

3. سیستم جلوبندی: قطعاتی مانند تایرها، رینگ‌ها، دیسک‌ها و سیستم جلوبندی باید بررسی شوند.

باید اطمینان حاصل شود که قطعات در وضعیت خوبی قرار دارند و هیچ نواقصی وجود ندارد.

4. موتور: موتور خودرو باید بررسی شود تا اطمینان حاصل شود که در وضعیت خوبی قرار دارد و هیچ نواقصی وجود ندارد.

قطعاتی مانند روغن موتور، فیلترها، سیستم خنک کننده و سیستم انتقال قدرت باید نیز بررسی شوند.

5. سیستم الکتریکی: سیستم الکتریکی خودرو باید بررسی شود.

از جمله همه سیستم‌های الکتریکی مانند سیستم روشنایی، سیستم صوتی و سیستم تهویه.

این قطعات تنها برخی از قطعاتی هستند که توسط کارشناس خودرو بررسی می‌شوند.یکی از وظایف مهم تیم ما در غرب تهران تشخیص رنگ خودرو صادقیه است

بررسی کلیه قطعات خودرو بسیار مهم است تا اطمینان حاصل شود که خودرو در وضعیت خوبی قرار دارد و ارزش مناسبی دارد.

Loader